Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan:
Toestaan Eén keer toestaan Blokkeren

MOVAST

Over ons

Martijn Mortier is de initiatiefnemer van MOvast. Samen met een team van deskundigen vormt hij de organisatie welke u adviseert en begeleidt vanuit een breed Vastgoed Perspectief.

MOvast is er voor haar opdrachtgevers om vastgoedvraagstukken op de lossen, adequate adviezen op te stellen of hun vastgoedprojecten van A tot Z te begeleiden.

Klantgericht

Door klantgericht, creatief en oplossingsgericht advies, wat verder gaat dan een standaard adviestraject alleen, kan MOvast zich onderscheiden van andere bureaus.

Maatwerk

Maatwerk en persoonlijk contact met onze opdrachtgevers zijn daarbij erg belangrijk voor ons. Naast kwaliteit en professionaliteit staat integriteit, transparantie en duurzaamheid bij ons voorop.

Advies

Naast advies en begeleiding richten wij ons in samenwerking met partners op het ontwikkelen van vernieuwende vastgoedconcepten om daarbij winstgevende projecten te initiëren of herdefiniëren van projecten die onder veranderende  marktomstandigheden zijn vastgelopen.

Ons team

Naast onze eigen kennis kunnen wij een beroep doen op een breed netwerk van deskundigen, om voor elk vraagstuk een passende oplossing te bieden. Dit team hebben wij in de afgelopen jaren zorgvuldig om ons heen verzameld en kunnen wij inzetten op het moment dat dat voor u noodzakelijk mocht zijn.

Expertise

Onze expertise ligt in het op maat leveren van een oplossing voor al uw vastgoedvraagstukken om u of uw organisatie daarmee te ontzorgen.

Wij richten ons op het gebied vastgoed- en portefeuille analyses, ontwikkelstrategieën en projectmanagement. Daarbij kunnen wij in individuele vraagstukken adviseren maar kunnen wij uw vastgoedprojecten ook van A tot Z begeleiden. Onze integrale aanpak beslaat het gehele traject van concept, haalbaarheid, ontwikkeling, realisatie en ingebruikname.

U kunt ons inschakelen voor:

 • Quick scans, portefeuille- en scenarioanalyse;
 • Publiek- en privaatrechtelijke vraagstukken;
 • Locatieonderzoek en marktverkenning;
 • Concept- en visievorming;
 • Communicatie en marketingstrategie;
 • (her) Ontwikkelstrategie of transformatieopgave;
 • Ruimtelijke en financiële haalbaarheidsstudies;
 • Grondexploitatieberekening / residuele waardebepaling;
 • Normatieve vastgoedexploitatieberekening;
 • Huurwaarde en rendementsberekening’;
 • Plan van aanpak en gezamenlijk ontwikkelen van een aan- of verkoopstrategie;
 • Projectmanagement vanaf initiatief- en ontwerpfase tot en met realisatie en ingebruikname;
 • Proces- en Risicomanagement;
 • Beheerplan, MJOP en strategie op het gebied van Total Cost of Ownership.

ONTWIKKELING

MOvast richt zich als onafhankelijke onderneming ook op gedelegeerde vastgoedontwikkeling en advies voor transformatie en (her)ontwikkelingsvraagstukken.

Wij werken daarbij in opdracht van en in samenwerking met ontwikkelaars, woningcorporaties, institutionele beleggers en eindgebruikers. Dit alles doen we uiteraard met grote aandacht en zorg voor mens en de omgeving waarin we opereren.

MOvast staat daarbij aan het roer van de ontwikkeling, van visie tot en met realisatie. Vanzelfsprekend doen we dit in nauwe afstemming met onze opdrachtgever en met optimale beheersing van tijd, geld en kwaliteit. Naast advies en begeleiding richten wij ons in samenwerking met partners op het ontwikkelen van vernieuwende vastgoedconcepten om daarbij winstgevende projecten te initiëren of herdefiniëren van projecten die onder de huidige marktomstandigheden zijn vastgelopen.

PROJECTMANAGEMENT

Kenmerkend voor MOvast is betrokkenheid bij het proces. Wij denken met u mee, zijn doortastend en brengen complexe vraagstukken terug tot de kern.

Door analytisch vermogen, inhoudelijke voorbereiding en directe vraagstelling bekijken wij de opgave vanuit een ruimere context, brengen wij energie in het project en creëren wij creatieve oplossingen. Zo ontstaat de noodzakelijke verbinding tussen de doelstellingen van onze opdrachtgever, de gemeente en de eindgebruiker en zetten wij daarmee de volgende stap in de realisatie van uw project.

EXPLOITATIE & BEHEER

Binnen de levenscyclus van een gebouw wordt slechts een kwart van de totale gebouwbeheerskosten gemaakt in de ontwikkelingsfase. De andere 75 procent zijn exploitatiekosten, zoals onderhoud en beheer.

Door de juiste investering in de ontwikkelings- en realisatiefase levert dit een aanzienlijke besparing in de exploitatiefase. Daarnaast zal de investering in een goed functionerend klimaatsysteem zich al binnen twee tot drie jaar terugverdienen dankzij een hogere arbeidsproductiviteit. Wanneer ook besparingen op het gebied van energieverbruik, onderhoud en beheer worden meegerekend kan de Total Cost of Ownership over de levenscyclus van een gebouw met tientallen procenten afnemen

CONCEPT & VISIE

Concepten krijgen tegenwoordig heel snel gestalte en lijken daarmee ook al heel snel uitvoerbaar en economisch haalbaar. Is dit in werkelijkheid ook zo?

Wilt u inzicht krijgen in de haalbaarheid van uw concept in relatie tot de bouw van onroerend goed, dan is het verstandig om goed na te gaan wat de voor en nadelen zijn. Een haalbaarheidsonderzoek voor iedere investering is dan ook zeer belangrijk.

DUURZAAMHEID

“Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van de toekomstige generaties, om in hun eigen behoeften te voorzien, in gevaar te brengen”

Als het gaat om duurzaamheid en energiebesparing willen wij een toonaangevende partij in vastgoed zijn. Wij zien dat als een integraal onderdeel van onze dienstverlening en willen wij daarbij geen concessie doen. Deze ambitie passen we zowel toe op onszelf als op onze klanten. Daardoor proberen wij de gevolgen van het gebruik van vastgoed op het milieu zoveel mogelijk te verkleinen.

Duurzaamheid gaat ook over bestendig vastgoed en over het benutten en duurzaam verbeteren van bestaande infrastructuur en voorzieningen. Over ontwikkelingen die blijvend relevant en geliefd zijn, in vorm, materialisering en functie gedurende de gehele levenscyclus van het vastgoed.

PORTFOLIO

Het werk waarvan we houden

Wij vinden dat ons werk voor zich spreekt. Blader hieronder gerust door onze meest recente projecten.

KERNWAARDEN

Onze kernwaarden zijn klantgericht, creatief en oplossingsgericht

Missie

Wij staan voor betrokkenheid en kwaliteit in ons advies en strategie. Onze expertise ligt in het op maat leveren van een oplossing voor vastgoedvraagstukken in de breedste zin van het woord, om daarmee onze opdrachtgever of haar organisatie in al haar vastgoedvraagstukken te ontzorgen.

VISIE

‘Met oog voor mens en omgeving’
Ontwikkelen met oog voor mens en omgeving, een gebied waar mensen graag komen en verblijven, als het gaat om wonen, werken en recreëren, dat is duurzame vastgoed- en gebiedsontwikkeling. Daarbij geldt dat een ontwikkeling alleen kan slagen bij het centraal stellen van de eindgebruiker en de eindgebruiker centraal staat als uitgangspunt van elk project en daarbij een bijdrage levert aan het beter functioneren van de gebouwde omgeving.

‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen’
Wij voelen ons verantwoordelijk voor de sociale, de milieutechnische en de economische impact van al onze werkzaamheden. Op het gebied van duurzaamheid en ethiek willen wij daarbij geen concessie doen. Die ambitie passen we zowel toe op onszelf als op onze klanten. Daardoor proberen wij de gevolgen van het gebruik van vastgoed op het milieu zoveel mogelijk te verkleinen.