Expertise

| Mortier Vastgoed Advies | Mortier Vastgoed Ontwikkeling |

Advies  ■ Strategie ■ Ontwikkeling ■ Projectmanagement ■ Exploitatie

Onze expertise ligt in het op maat leveren van een oplossing voor al uw vastgoedvraagstukken om u of uw organisatie daarmee te ontzorgen.

Wij richten ons op het gebied vastgoed- en portefeuille analyses, ontwikkelstrategieën en projectmanagement. Daarbij kunnen wij in individuele vraagstukken adviseren maar kunnen wij uw vastgoedprojecten ook van A tot Z begeleiden. Onze integrale aanpak beslaat het gehele traject van concept, haalbaarheid, ontwikkeling, realisatie en ingebruikname.

U kunt ons inschakelen voor:

 • Quick scans, portefeuille- en scenarioanalyse;
 • Publiek- en privaatrechtelijke vraagstukken;
 • Locatieonderzoek en marktverkenning;
 • Concept- en visievorming;
 • Communicatie en marketingstrategie;
 • (her) Ontwikkelstrategie of transformatieopgave;
 • Ruimtelijke en financiële haalbaarheidsstudies;
 • Grondexploitatieberekening / residuele waardebepaling;
 • Normatieve vastgoedexploitatieberekening;
 • Huurwaarde en rendementsberekening’;
 • Plan van aanpak en gezamenlijk ontwikkelen van een aan- of verkoopstrategie;
 • Projectmanagement vanaf initiatief- en ontwerpfase tot en met realisatie en ingebruikname;
 • Proces- en Risicomanagement;
 • Beheerplan, MJOP en strategie op het gebied van Total Cost of Ownership.