Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan:
Toestaan Eén keer toestaan Blokkeren

KERNWAARDEN

Integer, Betrouwbaar, Ondernemend, Commercieel, Betrokken, Zelfverzekerd, Empatisch, Sociabel, Klantgericht, Strategisch, Slagvaardig

EXPERTISE

Gezien zijn brede ervaring als vastgoed professional, zijn ervaring in het initiëren en begeleiden van multifunctionele vastgoedontwikkelingen, het leiding geven aan multidisciplinaire projectteams en zijn rol als ‘spin in het web’ binnen het gehele vastgoedproces, van initiatief tot en met realisatie en ingebruikname, geeft hij optimaal invulling aan opdrachten waarbij hij van A tot Z betrokken is bij de strategie en het organisatieproces, de commerciële en financiële doelen en de inhoudelijke aansturing van projecten en processen, zowel op operationeel als op bestuurlijk niveau.

COMPETENTIE

Martijn Mortier is goed in het verwezenlijken van een visie of een concept. Hij kan concepten uitwerken tot concrete doelen en activiteiten. Hierbij weet hij overzicht te houden, ook als het gaat om complexe en dynamische situaties. Denk hierbij aan grote projecten of lastige processen. Hij houdt hierdoor zaken onder controle en kan er sturing aan geven.

Martijn Mortier is ondernemend, een zelfstarter en neemt dan ook het initiatief. Hij weet zijn weg te vinden, ook op onbekend terrein, maar zoekt daarbij wel altijd de samenwerking en het teamverband. Door zijn commerciële inslag, in combinatie met zijn technische achtergrond, kan hij duidelijk aangeven waar hij en zijn team staan ten opzichte van de gestelde doelen en weet hij zijn team te enthousiasmeren en in de juiste banen te leiden.

Door de verschillende rollen die Martijn Mortier heeft vervuld begrijpt hij de belangen van de verschillende interne en externe partijen. Ook heeft hij een goed inzicht in de relatie tussen wensen van de klant, het behalen van resultaat, financiële en commerciële risico’s of technische (on)mogelijkheden. Door dit op verschillende niveaus en in ieders ‘taal’ te communiceren kan hij partijen optimaal laten samenwerken.

LOOPBAANOVERZICHT

2013 – heden MOvast Vastgoed Advies en Ontwikkeling
2013 – heden GeWoonSamen, voor echte zelfbouwers
2013 – heden DSV – Verzorgd Leven, Projectmanager Nieuwbouw en Vastgoed
2006 – heden Bestuurslid Stichting Wonen Boven Winkels en Bedrijven Amsterdam
2005 – 2012 Ontwikkelingsmanager, Rabo Vastgoedgroep N.V., Utrecht
2002 – 2005 Projectontwikkelaar, Hillen & Roosen B.V., Amsterdam
1999 – 2002 Projectmanager, Hugenholtz Project Groep B.V., Naarden
1991 – 1999 Bedrijfsleider, Bouw en Aannemersbedrijf BBS, Soest

ERVARING

 • Multifunctionele vastgoed ontwikkelingen
 • Haalbaarheidstudies en financiele analyses
 • Visie en conceptontwikkelig
 • Prijsvragen, marktconsultaties
 • Acquisitie, aankoop, verhuur en verkoop van vastgoedobjecten
 • Projectmanagement
 • Risico- en portefeuillemanagement
 • Fiscaal- juridische zaken en vastgoedfinancieringen
 • Vastgoed onderhoud en beheer

KENMERKEN

 • Ambitieus, zelfstandig en ondernemend
 • Commercieel en maatschappelijk gedreven
 • Conceptueel en analytisch
 • Creatief en vindingrijk
 • Pragmatisch en oplossingsgericht
 • Communicatief en klantgericht

WERKGEBIED

 • Commercieel vastgoed (kantoren, hotels, winkelcentra, leisure)
 • Woningbouw (sociaal en vrije sector)
 • Maatschappelijk vastgoed (zorg, onderwijs)
 • Particulier opdrachtgeverschap
 • Binnenstedelijke (her)ontwikkeling, transformatie en herstructureringsopgave
 • Integrale locatie en gebiedsontwikkeling
 • Herontwikkelen en herbestemmen van leegstaand vastgoed
 • Renovatie van cultureel en monumentaal vastgoed
 • Duurzaamheid, energieconcepten
 • Integraal Vastgoedbeleid (Total Cost of Ownership)

EXPERTISE

 • Quick scans, gevoeligheid- en scenarioanalyses
 • Vastgoed en portefeuille analyse
 • Publiek- en privaatrechtelijke vraagstukken
 • Locatieonderzoek en marktverkenning
 • Concept- en visievorming
 • Ontwikkel- en herontwikkelingsstrategieën of transformatieopgave
 • Ruimtelijke en financiële haalbaarheidsstudies
 • Grondexploitatieberekening / residuele waardebepaling
 • Normatieve vastgoedexploitatieberekening
 • Huurwaarde en rendementsberekening
 • Plan van aanpak en gezamenlijk ontwikkelen van een aan- of verkoopstrategie
 • Beheerplan en vastgoedstrategie op het gebied van Total Cost of Ownership
 • Projectmanagement vanaf initiatief- en ontwerpfase tot en met realisatie en ingebruikname
 • Proces- en Risicomanagement