Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan:
Toestaan Eén keer toestaan Blokkeren

Nieuwbouw woon-zorgcomplex Duinrand
Gemeente Katwijk

MOvast – Professioneel in Vastgoed | Creatief in Wonen en Zorg

Samenwerken en vertrouwen
Het begrijpen van de zorg en woonbehoefte van cliënten, luisteren naar de wensen van de organisatie en kennis van de ontwikkeling van zorgvastgoed, dat zijn de ingrediënten voor het toekomstbestendige, duurzame en zuinige woonzorgcentrum Duinrand van DSV Verzorgd Leven.

Duurzaam en comfortabel
Niet afhankelijk van fossiele brandstoffen, dat is de wens van iedere vastgoedeigenaar. Woonzorggebouw Duinrand is daarom aangesloten op de warmte en koude vanuit de grond, heeft geen aansluiting op het aardgasnetwerk en is daarmee uiterst duurzaam en energiezuinig. Het gebouw genereert comfort voor bewoner en gebruiker, die naar eigen behoefte verwarming dan wel koeling kan vragen.

Slim en veilig
Geen bewegingssensor of camera. Maar een slim en geavanceerde systeem dat niet eerder in een woonzorgcentrum is toegepast. Zeg maar gerust ‘Domotica 3.0’. Een sensorvloer die beweging signaleert, bij bijvoorbeeld valincidenten, bed of kamer verlaten en zet de verlichting in dat vertrek in werking. Een zelflerend systeem dat zelfs medische gegevens van cliënten meet en registreert en daarmee informatie over de gezondheid van de bewoner geeft.
‘Privacy en veiligheid voor de bewoner, gemak voor de medewerkers’.

Toekomstbestendig en flexibel
De zorg is voortdurend in beweging. Dat maakt de ontwikkeling van een nieuw woonzorgcentrum een uitdaging. Vrijheid, veiligheid, geborgenheid en thuisgevoel, maar ook efficiency en gebruiksgemak. Dat vraagt om een flexibel woon-zorg concept wat niet alleen vandaag maar ook in de toekomst functioneel is.

Total Costs of Ownership
Bij de sleuteloverdracht begint de huisvesting pas echt ‘te leven’. Daarom hebben wij een vastgoedstrategie ontwikkeld die invulling geeft aan de doelstelling voor nu en de toekomst. Wij adviseren daarbij in de exploitatiefase ook op het gebied van vastgoed beheer, energie huishouding en meerjarig onderhoud (TCO). Wij spelen daarbij altijd in op de meest lage exploitatielasten gedurende de gehele levensduur van de huisvesting.

Begeleiding en advies
MOvast begeleidt en ontzorgt DSV Verzorgd Leven van A tot Z met haar zorgvastgoed vraagstukken. Vanuit ruime praktijkervaring en met klantgericht, creatief en oplossingsgericht advies. Met kennis van zorgvastgoedexploitaties, ontwerpen, procedures, en financiële businesscase gedurende de ontwikkel-, realisatie- en exploitatiefase. Wij staan daarbij voor professionaliteit, integriteit en transparantie bij de zorgvastgoed ontwikkeling.

MOvast heeft van DSV de opdracht gekregen om de nieuwbouw Duinrand vanaf programma van eisen en schetsontwerp uit te werken tot een voor uitvoering gereed project, inclusief de benodigde vergunningen en prijs- en contractvorming met Installateur en Aannemer. Tevens zal MOvast namens DSV het gehele traject van uitvoering (directievoering en toezicht) van A tot Z begeleiden en DSV in de gebruiksfase adviseren over de exploitatie en beheerfase.

Het nieuwe Duinrand bestaat uit een oppervlakte van ca. 6.500m2 verdeeld over twee gebouwendelen welke met elkaar verbonden zijn door een glazen corridor.
In het ene gebouwdeel komen 38 appartementen van gemiddeld 55m2, waar ouderen met een lichamelijke – somatische – zorgbehoefte zo goed als zelfstandig wonen. De appartementen beschikken naast een eigen woonkamer met keuken, over een ruime badkamer en twee slaapkamers.
In het naastgelegen Verpleeggebouw zijn 30 kamers, verdeeld over 3 afdelingen, voor cliënten met een zwaardere – psychogeriatrische – zorgaandoening. Iedere cliënt krijgt hier een zit- slaapkamer met eigen sanitair en een klein keukenblok. In de gedeelde huiskamer kunnen de bewoners samen koken, eten, drinken en recreëren.

Op de begane grond komt een restaurant, een recreatiezaal en een dagbestedings-ruimte waar bewoners en ouderen uit de omgeving elkaar ontmoeten.

 • Ligging

  Nolensstraat 2 t/m 80 Katwijk

 • Ontwikkeling en Realisatie

  2016 – 2018

 • Opdrachtgever

  DSV Verzorgd Leven

 • Eigenaar/ Belegger

  STICHTING DSV

 • Architect

  Korbee van der Kroft Architecten
  Noordwijk

 • Aannemer

  Blanksma Groep Alphen a/d Rijn

 • DELEN: