Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan:
Toestaan Eén keer toestaan Blokkeren

Nieuwbouw woon-zorgcomplex Vlietstede
Rijnsburg, gemeente Katwijk

De verzorgingshuizen van woon- en zorgaanbieder Stichting DSV (Duinrand, Salem, Rustoord en Vlietstede) worden de komende jaren (2015-2021) afgebroken en volledig door nieuwbouw vervangen. De bewoners worden daarbij tijdens de bouw gehuisvest in een tijdelijk gebouw welke speciaal voor deze nieuwbouwplannen door ons is gerealiseerd.

Het woonzorgconcept in de nieuwbouwplannen van DSV is toekomstbestendig en gericht op de zwaardere zorgvraag van de bewoners en kan daarmee worden voldaan aan de huidige eisen van de zorgstandaarden. Het concept past ook in de toekomstplannen voor de AWBZ van het Kabinet (scheiden Wonen & Zorg) en het beleid van de gemeente Katwijk voor het vormen van woonzorgzones.

Vanuit de nieuwbouw biedt DSV zorg- en welzijnsdiensten aan omwonenden, waardoor een kernfunctie wordt vervuld binnen de woonzorgzones. Bij het gereed komen van de nieuwbouw is de structuur van DSV versterkt, klaar voor de toekomst en getrouw aan haar visie: op een kleinschalige manier en dicht bij de cliënt zorg bieden tegen acceptabele kosten.

Voor Vlietstede gaat het om een nieuw te bouwen woon-zorgcomplex met algemene voorzieningen. In het ene gebouwdeel komen 27 appartementen van gemiddeld 55m2, waar ouderen met een lichamelijke – somatische – zorgbehoefte zo goed als zelfstandig wonen. De appartementen beschikken naast een eigen woonkamer met keuken, over een ruime badkamer en twee slaapkamers.
In het naastgelegen Verpleeggebouw zijn 40 kamers, verdeeld over 4 afdelingen, voor cliënten met een zwaardere – psychogeriatrische – zorgaandoening. Iedere cliënt krijgt hier een zit- slaapkamer met eigen sanitair en een klein keukenblok. In de gedeelde huiskamer kunnen de bewoners samen koken, eten, drinken en recreëren.

Op de begane grond komt een restaurant, een recreatiezaal en een dagbestedings-ruimte waar bewoners en ouderen uit de omgeving elkaar ontmoeten.

Het totaal beslaat een oppervlakte van circa 6000 m2 verdeeld over twee gebouwen welke verbonden zijn met een glazen corridor. De start bouw is gepland voor na de zomer 2014 en de inhuizing voor de zomer van 2016.

MOvast heeft van DSV de opdracht gekregen om de nieuwbouw plannen vanaf programma van eisen en schetsontwerp uit te werken tot een voor uitvoering gereed project, inclusief de benodigde vergunningen en prijs- en contractvorming met Installateur en Aannemer. Tevens zal MOvast namens DSV het gehele traject van uitvoering (directievoering en toezicht) van A to Z begeleiden en DSV in de gebruiksfase adviseren over de exploitatie en beheerfase.

MOvast laat zich bij het ontwerp en engineering leiden door een zeer hoge duurzaamheidsambitie.
De nieuwbouw voorziet in een zeer hoogwaardig, energetisch en onderhoudsvrij complex, daarmee zal de Total Cost of Ownership voor de eigenaar relatief laag zijn. Zo worden de gebouwen voorzien van een WKO Installatie met bodemopslag, die voor de gehele warmte en koude behoefte voorziet
zonder gebruik te maken van fossiele brandstoffen.

De gebouwen worden voorzien van een zeer geavanceerd Domotica systeem: Domotica 3.0.
Geen bewegingssensor of camera maar een slim en geavanceerde systeem dat niet eerder in een woonzorgcentrum is toegepast. Een sensorvloer die beweging signaleert, bij bijvoorbeeld valincidenten, bed of kamer verlaten en zet de verlichting in dat vertrek in werking. Een zelflerend systeem dat zelfs medische gegevens van cliënten meet en registreert en daarmee informatie over de gezondheid van de bewoner geeft. ‘Privacy en veiligheid voor de bewoner, gemak voor de medewerkers’.

 • Ligging

  Oude Vlietweg – Smidstraat – Graaf Florislaan

 • Ontwikkeling en Realisatie

  2013 – 2016

 • Opdrachtgever

  DSV Verzorgd Leven

 • Eigenaar/ Belegger

  STICHTING DSV

 • Architect

  Van den Berg Kruisheer Elffers
  Rotterdam

 • Aannemer

  KBM Katwijkse Bouw Maatschappij

 • DELEN: